Inger Jacobsen

jungiansk analytiker

DSAP / IAAP

Forside Uddannelse & erfaringer Samtaleterapi & Jungiansk analyse Praktiske oplysninger Links

Samtaleterapi og
jungiansk analyse


Der kan være mange forskellige grunde til at søge terapi. Der kan være tale om akutte problemer, som f.eks. vanskelige beslutninger der skal træffes, sorg, modløshed, præstationsangst eller andet der besværliggør dagligdagen, eller der kan blot være tale om et ønske om personlig udvikling.

Når vi bruger udtrykket psykoanalyse, tænker vi normalt på et længerevarende og - alt andet lige - mere dybtgående terapeutisk forløb, og når vi mere specifikt taler om jungiansk psykoanalyse, arbejder man typisk med forskellige former for symbolsk materiale, f.eks. drømme og fantasier.

Et andet karakteristisk træk ved jungiansk analyse er at fokus er på det fremadrettede, på de muligheder for psykisk udvikling som det symbolske materiale antyder. Men selvfølgelig ser man også på baggrunden for de oplevede problemer og begrænsninger i det psykiske liv, dvs. på de livsomstændigheder hvor problemerne og begrænsningerne er opstået.